Om mig


Jag heter Irmelinn Hermansson och är utbildad trädgårdsingenjör med inriktning design på Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp i Skåne.


Mitt trädgårdsintresse startade redan när jag var liten och jag tror det beror mycket på att jag har en farmor som odlade det mesta som går att äta och med en mormor som älskade blommor. I mer än tio år har jag i egen trädgård kunnat odla mina kundskaper och utövat mitt intresse.

Mina meriter:


Himmelstalundsgymnasiet i Norrköping, Trädgård med anläggningsinriktning 2006-2009

Botaniska trädgården i Uppsala, säsong 2009 och 2011

SLU Alnarp i Skåne, Trädgårdsingenjör inriktning design 2009-2012.

Kandidatexamen i  Landskapsplanering våren 2013.

Säsongsarbete på Bürgers växtgård i Sala 2012-2015.


Med min utbildning och erfarenhet inom trädgård kan jag tillsammans med er förändra och skapa er trädgård enligt era önskemål efter platsens förutsättningar.


          Välkommen att höra av er

Hälsningar Irmelinn

Referenser:


Hässjevägen i Heby.


Ägarna tog kontakt med mig sommaren 2016 och jag gjorde en trädgårdsskiss åt dem. Året gick och de hörde av sig igen på försommaren 2017. Nya idéer och förutsättningar hade framkommit och det blev nya ritningar. Fick förtroendet att vara med och leda projektet i hörnet av trädgården.  Första avschaktningen av ytan gjorde ägarna själva. Sen tog jag kontakt med Poppos AB som tog över med ytterligare utgrävning och ditkörning av material. Ägarna jobbade mycket själva i projektet och byggde bland annat spaljén i tomtgränsen, växthuset, satte cortenstålskant och skyfflade grus. Jag fixade bland annat cortenstålsformerna, växterna, rullgräs och hjälpte till vid plantering och utrullning av den nya gräsmattan.  Sent på hösten 2017 var det bara lite småfix kvar. En stor förvandling hade ägt rum.

Hörnet i trädgården sommaren 2016

Hörnet var urschaktat, spaljen i tomtgränsen var byggd, växthusets grund och tegelväggar var murade i september 2017.

Cortenstålskanter som blir vackert orangerostiga med tiden sattes ner som avskiljare mellan rabatter, grus och gräsmatta. Sen var det dags för plantering av buskar, träd och perenner samt lökväxter.

Ägaren och jag rullade ut den nya gräsmattan tillsammans och hörnet på trädgården gick från en gråbrun massa till frodigt grön på några timmar.

Trädgårdshörnet hösten 2017. Prydnadsaplarna var planterade och växterna hade börjat tappa bladen inför vintern.

I gruset är ett vatttenkar i cortenstål nergrävt. Det bildar en fin vattenspegel samt ger möjlighet att ha näckrosor och andra vattenväxter där.

Trädgården juli 2018. Växtligheten frodades

Hösten 2018 forsatte ägararna och jag att göra om tomten. Ägarna tillsammans med Poppos AB kapade ner och grävde bort den bef Sibiriska ärtbusken Caragan arborescens som stod i tomtgränsen ut mot gatan. De schaktade av den bef mossgräsmattan och gjorde nytt häckdike. Jag planterade den nya avenbokshäcken Carpinus betulus och tillsammans med ägarna rullade jag nytt gräs.Intill sjön Olof Jons utanför Sala.


Efter att kunden blivit klar med huset var det dags för trädgården. Jag fick möjlighet att designa samt vara med och plantera delar av trädgården under försommaren 2017.


Rabatten planterade vi i början av maj -17 och i september hade den växt till sig bra. I planteringen samsas Opal plommon, svartaronia 'Hugin', 'The Fairy' rosor, tuvröret 'Karl Foerster' och mängder av olika perenner. 

Nedanför den härliga berghällen blommar bland annat rosenkvitten på våren med sina orangeröda blommor och på höstkanten mognar de goda björnbären 'Black Satin'

Brunnsgatan i Sala


Kunden ville förnya sin befintliga rabatt där backtimjan hade tagit över en hel del. Önskemålen var blå/violett och vitt samt spara vissa av de bef växterna. Jag gjorde en rabattritning och i slutet av maj -17 planterade jag rabatten. Under sommaren har den växt till sig och i september stod den i full blom.

Tegelbruksvägen  i Västerås.


Fick förtroendet att designa hela trädgården och efter att jag färdigställt trädgårdsritningen började arbetet ta fart rent praktiskt. Poppos AB dränerade en del av husgrunden och grävde iordning rabatterna samt diket för den nya häcken. Jag beställde växterna och i mitten av juni -17 planterade jag rabatterna. I början av augusti blommade det för fullt.

I södersluttningen på baksidan går planteringen i silver, lila, orange, brunrött och grönt. Torktåliga växter så som Artemisia ludoviciana 'Valerie Finnis' Vit malört, Stachys byzantina ' Silver Carpet' lammöra, Hylotelephium 'Matrona' kärleksört, Salvia nemorosa 'Caradonna' stäppsalvia, Buxus sempervirens buxbom och Pyrus salicifolia 'Pendula' silverpäron är planterade.

Före:

Bevarade den befintliga trädgårdshortensian vid entrén och gav den sällskap av två till. Den gamla klätterhortensian fick lämna plats åt nya växter, dels för fasades skull med också för dräneringen.

Efter:

Närmast huset ligger en bred kant med gårdssingel för att få ut planteringen från husväggen. I rabatterna är bland annat Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' tuvrör, Hylotelephium 'Matrona' kärleksört, Geranium phaeum 'Samobor' brunnäva, Tiarella cordifolia spetsmössa och Dryopteris filix-maas träjon planterat. En cortenstålkant skiljer rabatten från gräsmattan. Den satta ägaren själv.

Gästgivarvägen i Västerås


I augusti 2016 började kunden röja på baksidan av huset i den stora sluttningen. En grundtanke fanns om hur utformningen skulle se ut så jag utgick ifrån den och designade planteringen. Anläggare anlade de hårdgjorda ytorna under hösten -16 och 2017. Jag planterade sluttningen tillsammans med kunden i slutet av juni.

I början av oktober hade växterna etablerat sig väl.I den stora sluttningen är bland annat ölandstok 'Abbotswood', spirea 'Little Princess', idegran 'Repandens',sandkörsbär, stäppsalvia 'Caradonna', solhatt 'Magnus', lammöra 'Silver Carpet', hjärtbergenia, trädgårdsnäva 'Rozanne' alunrot och kräleksört 'Matrona'  planterade. 

Polhemsgatan i Sala


Försommaren 2016 fick jag förfrågan om jag kunde hjälpa till att göra iordning en rabatt på framsidan  med inspiration från Öland. Samt fortsätta sätta den befintliga trärullkanten och plantera Tuja 'Smaragd' längs verandan med perenner i mellan.

Det var mycket att gräva men tillslut var det klart

Sommaren 2017 hade växterna tagit sig bra, några självsådda kungsljus hade hittat dit också och blandade sig med kryptimjan, gul fetknopp, alunrot, stäppsalvia, blåsvingel och krypen mf.

Hebovägen i Ransta


Fick förtroendet att rensa upp den befintliga rabatten och minskade ner den några meter för att förenkla skötseln. Rensade även plattgången upp till entrén. Ritade en rabattritning där jag kompletterade in nya växter bland de befintliga. Beställde och planterade i slutet av augusti -17 och sådde gräs.

Stjärngatan i Sala:


Efter ett kundbesök önskade kunden en ny plantering i ena hörnet av tomten vid de bef tujorna samt en välkomnade rabatt vid gången in till entrén. Önskemål var rött, vitt och grönt som passar bra till huset. Jag ritade en rabattritning och arbetet satte igång.  Kunden grävde bort grässvålen och jag kompletterade ytan med ny jord. Beställde växterna och planterade i mitten av september -17.

Planteringen består av prydnadsgräset tuvrör, buskrosen 'Louise Bugnet', svartaronia 'Gloria', bukettapel och vingbenved 'Compactus'.Anlade en rabattkant ut mot gräsmattan och planterade bland annat svartaronia 'Gloria', tuja 'Tiny Tim', taklök och alunrot. Kunden la sen ut dekorgruset.

Turbogatan i Sala:


Kunden kontaktade mig i oktober -16 för hon behövde hjälp att rensade upp en rejält ogräsbevuxen plantering. Jag tog mig an rabatten och under våren 2017 fick jag göra en rabattritning, beställde nya växter och planterade de i mitten av augusti -17.

Glimmergatan i Sala


Kunden ville ha hjälp med sin rabatt intill verandan. De klätterväxter och perenner som växte där hade sett sina bättre dagar. Kunden ville ha något nytt och önskemålet var blandannat  lila och rosa. Gjorde en rabattritning med utgångspunkt från önskefärgerna samt att det skulle finnas något i rabatten som blommade från tidig vår till sen höst. Planterade i slutet av maj -17 och redan i juli var rabatten härligt frodig.

Bland annat kantnepeta Nepeta faassenii 'Walker´s Low' i bakgrunden, stäppsalvia Salvia nemorosa 'Caradonna', lammöra Stachys byzantina 'Silver Carpet', blodnäva Geranium sanguineum 'Album' samt gräset blåsvingel Festuca glauca 'Elijah Blue' i högra hörnet.


Annilie Pettersson, Kila Berga utanför Sala


En rabatt med växter för bin.  Rutorna är designade i olika färgkombinationer. Orange och blått, rött och grönt, lila och silver samt rosa och lime.  Färgerna möts i mitten vid klematistornet. Kunden planterade försommaren 2016.

Gärdestagatan i Sala, försommar 2016.


Kunden ville ha hjälp med deras ganska tråkiga och svårklippta hörn i trädgården. Designade och anlade en stor rabatt som binder ihop de befintliga träden och buskarna med varandra. Planteringen går i lila, lime och rosa.  En täckbarksgång slingrara sig fram i rabatten så man kan gå och njuta i rabatten men också för att förenkla sköttsel.

Även framsidan av huset fick en uppdatering med blandannat en ny rabatt intill sittplatsen med den härligt doftande buskrosen Leander.