Tips & inspiration för November

 

 

Höstplantering:

Vänta till lövfällande träd och buskars årsved har förvedats något och bladen börjat falla av innan ni plantern ner de köpta växterna. Vid sen höstplantering är det inte meningen att de ska hinna rota sig så det är viktigt att plantan har börjat förbereda sig för vintervilan. Marken ska inte var för våt och tjälen får inte ha gått ner för långt vi plantering.

 

Nytt till nästa år:

Anläggning av nya odlingsbäddar samt rabatter: Har sommaren gått och ni insätt att till nästa år behöver vi nog ett större land eller att det vore snyggt med en rabatt till i trädgården. Passa på att gräv bort grässvålen redan nu i höst så gör tjälen jobbet i vinter och ytans jord är lucker och fin när det är dags att plantera i vår.

Håll ett öga på termometern:

Gladiolus, freesia, chokladblomma mf är lökar och knölar som behöver plockas upp innan första riktiga frosten om man tänkt förvara de till nästa år. De tål tyvärr inte våran vinter utomhus.

Dahliorna kan man täcka under de första frostnätterna men efter den försa rejäl a frostnatten är det dags att gräva upp och vinterförvara den inomhus också.

Det är även dags att plocka in medelhavsväxterna så som olivträd, citrus, fikonen, lager och myrten mf.

 

Skydda buskar och träd:

Gnagskydd runt de unga trädens stammar är bra att sätta upp så inte rådjur kan fäja sönder stammen och hararna ringbarka dem. Känliga små träd och buskar är bra att klä in helt i ex hönsnät.

Komposten:

Gräv om komposten så de yttre materialet som inte riktigt förmultnat kommer in i mitten. Detta gör att nerbrytningen går snabbare.

Tvättning av krukor:

Töm ur och rengör krukor och andra behållare som ni haft sommarblommor i. Vatten och lite såpa fungerar bra. Genom att göra det nu på hösten är det färdiga för användning direkt på våren när det är dags att plantera igen.

Gräsmattan:

Framför allt när det är barfrost är gräsmattan extra känslig. Undvik om möjligt att gå på den då, annars finns risk att det till våren blir gula vissna partier i gräsmattan. När den är täckt av snö är den inte lika känslig men den mår bäst av att vara orörd.

Hindra däremot inte era barn från att leka på den, gräsmattan går att reparera under våren.

Stora snöhögar är det en fördel att lägga på hårdgjorda ytor istället för på gräsmattan.

 

 

Städa med måtta nu på hösten:

Om man tycker rabatterna är allt för risiga och fula kan man rensa bort det som är visset, däremot låt det som fortfarande är grönt stå kvar. De får man ta bort senare eller i vår. Genom att låta perennerna vissna ner och man låter de ligga kvar under vintern ger man ett extra skydd till de som är under jord. Det är även bra om lite löv får ligga kvar i rabatterna och på gräsmattan så maskarna har något att jobba med för att förbättra jorden.

 

Rensning:

Gå igenom rabatter, buskage, häckar en gång innan vintern och rensa bort de stora ogräsen. Annars finns risk att de hinner blomma och fröa av sig innan vintern om hösten blir varm.

 

Klipp INTE ner prydnadsgräsen, låt de stå kar under vinter och klipp de när ni börjar se de nya komma upp.

 

Krukväxter:

Nu när ljuset avtar utomhus och elementen går på inomhus är det bra att hålla lite extra koll på krukväxterna så de inte torkar ut för mycket. Ge de gärna lite extra ljus genom några timmars lampbelysning.

 

Lövkrattning:

Om inte löven bildar en tät matta på gräsmattan kan man låta dem ligga, maskarna drar ner de i sina gångar och bidrar till att öka jordens mullhalt.

Däremot eklöv och boklöv som har ett lågt pH brukar maskarna inte villa ha så de behöver man kratta upp.

 

Irmelinns Trädgårdsdesign & service Ringgatan 42B 73332 Sala Irmelinn Hermansson Trädgårdsingenjör inriktning design

Tel: 0730653051 E-post: info@irmelinnstradgardsdesign.se

Copyright © Irmelinns Trädgårdsdesign & service